Asuka601
隐世仙人♂

[2021] [大陆] [动作] [纯净版] [BT下载][刺杀小说家][WEB-MKV/15.94GB][国语配音/中文字幕][4K-2160P][杜比视界版本][H265编码][流媒体][DreamHD

-->◎标 题 刺杀小说家
◎译 名 A Writer's Odyssey / Assassin in Red
◎年 代 2021
◎产 地 中国大陆
◎类 别 动作 / 奇幻 / 冒险
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2021-02-12(中国大陆)
◎IMDb评分 6.2/10 (3021人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9685342/
◎豆瓣评分 6.5/10 (636713人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26826330/
◎片 长 130分钟
◎导 演 路阳 Yang Lu
◎编 剧 陈舒 Shu Chen
   禹扬 Yang Yu
   秦海燕 Haiyan Qin
   路阳 Yang Lu
   双雪涛 Xuetao Shuang
◎演 员 雷佳音 Jiayin Lei
   杨幂 Mi Yang
   董子健 Zijian Dong
   于和伟 Hewei Yu
   郭京飞 Jingfei Guo
   佟丽娅 Liya Tong
   董洁 Jie Dong
   王圣迪 Shengdi Wang
   杨轶 Yi Yang
   刘天佐 Tianzuo Liu
   李柄辉 Binghui Li
   萧子墨 Eric Hsiao
   双雪涛 Xuetao Shuang
   徐建 Eric Xu
   刘迅 Xun Liu
   李士刚 Shigang Li
   袁帅 Shuai Yuan
   任杰 Jie Ren
   陈铁军 Tiejun Chen
   李泰延 Taiyan Li
   张优 You Zhang
   张戈 Ge Zhang
   谭天宇 Tianyu Tan
   虞书欣 Shuxin Yu
   高睿菲儿 Ruifeier Gao
   吴振熙 Zhenxi Wu
   黄皓达 Haoda Huang
   韩陌 Mo Han
   康嘉泽 Jiaze Kang
   马一萍 Yiping Ma
   杨婉婷 Wanting Yang

◎简 介
  异世界皇都,天神赤发鬼残暴统治,滥杀无辜。少年空文因被赤发鬼追杀,决定奋起反击。在黑甲(郭京飞 饰)的指引下,踏上了凡人弑神之路。这是小说家路空文(董子健 饰)笔下的奇幻世界。没想到小说的进程,竟然影响着现实世界。这时一名男子(雷佳音 饰)接下了刺杀他的任务……

点击图片可查看大图

软字幕无法在截图上展现,HDR版本/杜比视界版本截图会出现颜色异常,请使用支持的设备播放!

部分资源为软字幕,移动端推荐播放器:MxPlayer,nPlayer,infuse ,其他播放器请自行尝试。

部分资源为软字幕,电脑端推荐播放器:PotPlayer,完美解码,KMPLAYER,其他播放器请自行尝试。1 个附件 售价 大小 下载 时间

A.Writer's.Odyssey.2021.2160p.WEB-DL.H265.DV.DDP5.1-DreamHD[1LOU.ME].torrent 0 金币 42.97K 3490 次 9月前

#1楼
发帖时间:2023-09-19 21:20:32   |   回复数:2
ALLEN820213
隐世仙人♂
感谢楼主分享 !!!
9月前 #2楼
ak147
隐世仙人♂
感谢大大分享
9月前 #3楼
游客组